Dialoga vill ha hjälp med sitt stora uppdrag

Personal inom kommunala verksamheter som förskola, skola, äldreomsorg, fastighetsbolag och socialtjänst, kan alla möta barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Ju fler som har kunskap om hur man ska bemöta utsatta desto fler kan få stöd och hjälp.

Därför har Dialoga fått uppdraget från flera kommuner i Göteborgsregionen att arbeta med kompetenshöjning i kommunerna. Men uppdraget är stort och de kommunanställda är många. Därför kommer Dialoga att under hösten utbilda fler som kan utbilda om våld i kommunerna.

Under sex tillfällen kommer de nya utbildarna att få lära sig grunderna i Dialogas basutbildning "Ge mig nya ögon att se med". Basutbildningen ska ge kunskaper om våld och dess orsaker och konsekvenser. Den uppmärksammar särskilt utsatta grupper, våldsamma mäns föräldraansvar och den har också ett tydligt barnperspektiv.

Genom att gå utbildningen för utbildare får deltagarna tillgång till Dialogas basutbildningsmaterial och kan efter godkänt deltagande själv utbilda i sin kommun. På så sätt hoppas Dialoga att fler barn, kvinnor och män kan få det stöd och den hjälp de har rätt till.

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m