Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Eduardo Grutzky och Frida Darj. Foto: Malin Sand 
Eduardo Grutzky och Frida Darj.

ALMAeuropa och RFSL Ungdom har tillsammans släppt en bok om unga hbt-personer som utsätts för hedersnormer. I boken, som är en intervjustudie, intervjuas 17 unga hbt-personer om hur det är att vara en ung hbt-person i en familj som präglas av hedersnormer.

Boken Hbt och heder är en del av ett treårigt projekt som ALMAeuropa och RFSL Ungdom driver med finansiellt stöd från Allmänna arvsfonden. Det startade i mars 2010 med syfte att hjälpa de ungdomar som varken nås av insatser som rör hedersrelaterat våld eller unga hbt-personers livsvillkor.

– 50 procent av alla hbt-ungdomar har vid något tillfälle varit utsatta för någon form av hatbrott, berättar Frida Darj, RFSL Ungdom.

Ungdomarna har blandade bakgrunder, både muslimska och kristna med rötter i Mellanöstern och Nordafrika området, och tre personer från frikyrkliga familjer i Sverige. Samtliga personer i boken vittnar om familjens kontroll, trakasserier och våld. I ett utdrag ur en intervju berättar Chia (ett fingerat namn) om sina upplevelser:

”Gud, han slog mig så jävla mycket och sen så satte han kniven upp mot halsen och sa att jag kommer att döda dig. Och jag kommer ta dig till Irak och gifta bort dig. Och en massa såna här konstiga saker.”

Intervjuerna har gjorts av Eduardo Grutzky och Cecilia Jarl-Åberg från ALMAeuropa samt Frida Darj och Hedvig Nathorst-Böös från RFSL Ungdom. De vill med boken bidra med viktig kunskap kring livsvillkoren för de hbt-ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld, hur man kan förändra och förbättra deras livssituation.

Eduardo Grutzky beskriver att det för många av dessa ungdomar finns ett väldigt konkret dödshot.

– Den här problematiken finns mitt ibland oss och är ett vanligt problem i Sverige. Men få har fått den hjälp från samhället som de behövt. Det saknas både kunskap och resurser, säger han.

Och just det vill ALMAeuropa och RFSL Ungdom ändra på. Bland annat genom att i höst lansera webbplatsen www.hbtheder.se. Webbplatsen riktar sig till unga hbt-personer som utsatts för kontroll, hot eller våld från sina familjer eller sin släkt. Det finns en chatt och de som jobbar där har lång erfarenhet av just dessa frågor, antingen genom egen livserfarenhet eller av att ha jobbat i någon verksamhet. Dessutom kan man slussas vidare till andra verksamheter för att få hjälp.


Text: Malin Sand


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{muitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{m