Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Tjörns kommun utvecklar insatserna för våldsutsatta


Anna Sandberg är samordnare för våld i nära relationer.

Tjörns kommun har blivit tilldelade projektmedel från Länsstyrelsen för att samordna och utveckla insatserna för våldsutsatta personer i kommunen. Pengarna ska bland annat användas till att starta verksamhet för våldsförövare och stödja en ideell tjejjour.

Anna Sandberg är samordnare för våld i nära relationer i Tjörn och Orust och hon ser fram emot båda projekten som ligger i startgroparna inför hösten.

– Det är väldigt bra att vi fått pengar för detta så att vi kan komma igång med gruppverksamhet för förövarna, som i de flesta fall är män. Det är jättebra att man inte bara jobbar med att säkra barn och kvinnor utan ser helhetsperspektivet kvinnor, män och barn.

Tanken är att det ska erbjudas samtalsgrupper för förövarna och det ska varvas med föreläsningar om bland annat alternativ till våld. Hittills har det funnits möjlighet till enskilda samtal för förövarna på krismottagningen för män i Stenungsund, men nu ska man alltså erbjuda gruppverksamhet. Arbetet kommer att ske i samarbete mellan kommunerna Tjörn, Stenungsund och Orust utifrån metoden Alternativ till våld.

Den andra delen av projektet att utveckla insatserna för våldsutsatta personer blir att de tre kommunerna ska gå in och stötta en ideell tjejjour. Tjejjouren ska förstärkas med en projektledare.

– Det känns spännande att koppla ihop frivilligarbete med kommunen, säger Anna Sandberg.

Hon beskriver att Tjejjouren jobbar via chatt och mail. På det viset kan de nå ut till tjejer som inte söker hjälp på de mer traditionella sätten.

Tjörns kommun har haft mycket utbildningsinsatser och många informationstillfällen om våld i nära relationer. Många av föreläsningarna har Tjörn haft ihop med Stenungsund och Orust.

– Som en liten kommun kanske man inte har råd men om man går ihop kan man uträtta mycket tillsammans, säger Anna Sandberg.

Projekten löper på till nästa sommar.

 

Text: Malin Sand 

 


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{muitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{m