Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Symtom - barn som lever med våld

Aggressivitet
Överdriven skräck och rädsla
Täthet till mamma - vill ha koll på mamma, överdrivet omhändertagande, vill helst vara hemma
Sömnstörningar – mardrömmar
Fixering vid våld – fantasier, leka, spel, tv, dator
Hög spänningsnivå – rastlös
Psykosomatiska symtom – ont i magen och huvudet

Viktiga teman i behandling av barn

- att prata och sätta ord på upplevelsen, få tillgång till begrepp som gör att barnet kan förstå vad det har varit med om,

- att dela med andra, bryta ensamheten och upplevelsen av att vara annorlunda, minska skammen,

- att befria från ansvar och skuld från våldet – vems är ansvaret och hur förhålla sig till barnets skuldkänslor,

- att få utrymme för samspel med andra – eget ansvar för eget beteende.

Barns strategier för att överleva våldet

Barn kan ha tre olika strategier för att överleva våldet enligt Kjerstin Almqvist.
De kan fly från våldet genom att till exempel gömma sig. Andra barn väljer att gripa in och försöka hindra våldet. Det finns också de barn som väljer att ”spela död” och som blir passiva när våldet uppstår.

 


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m