Socialstyrelsen publicerar utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld har, hittills, varit ett osynligt samhällsproblem. Länsstyrelserna har en viktig uppgift i att utveckla regionernas arbete i att upptäcka, förebygga och stödja våldsutsatta kvinnor. Utbildningsmaterialet Sällan sedda syftar till att öka medvetenheten och höja kompetensen bland chefer och medarbetare i din region så att våldet och övergreppen mot denna sällan sedda grupp av kvinnor ska kunna upptäckas och förebyggas.    

Läs mer och ladda ner utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{muitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{m