Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Socialstyrelsen: Insatserna för stöd till kvinnor och barn som bevittnat våld har utökats

Mellan 2007 och 2009 genomförde majoriteten av Sveriges kommuner ett projekt gällande stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Syftet med projektet var att förstärka kvinnojoursverksamheten samt att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

 

Enligt Socialstyrelsens webbplats har satsningen nu gett utdelning när det visar sig att insatserna har utökats men även att insatserna för män som utövar våld har fått en ökad spridning. Dessutom visar utvärderingen av projektet att kompetensen om våld i nära relationer har ökat – minst 27 000 personer från socialtjänsten och ideella föreningar har fått utbildnin.

 

Regeringen fördelade 436 miljoner kronor i projektmedel till 262 av landets 290 kommuner. Kommunerna har tillsammans genomfört 467 projekt som bland annat har lett till att befintliga verksamheter i såväl ideell som kommunal verksamhet har stärkts och att nya har etablerats.

 

Enligt Socialstyrelsen har arbetet tagit ett kliv framåt – men det återstår fortfarande en hel del innan man kan nå regeringens mål med projektet.  

 

Läs mer här.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{muitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{m