Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Karolina Vrethem från Utbildningsdepartementet

SKL:s kvinnofridsnätverk i Göteborg

Under fredagen träffades drygt 70 personer i SKL:s kvinnofridsnätverk i Göteborg, för att ta del av information och att diskutera samverkan. En av de som föreläste var Karolina Vrethem från Jämställdhetsenheten vid Utbildningsdepartementet. Hon berättade om regeringens kommande insatser på området våld i nära relationer, bland annat om en ny lag som börjar gälla 1 januari 2012. Den nya lagen går ut på att alla dödsfall där man kan misstänka att våld i nära relationer varit en komponent, skall utredas. Det för att se vilka kontakter den avlidne haft med olika myndigheter och därigenom kunna se vad som skulle kunnat göras bättre från myndigheternas sida. Dessutom är det viktigt att fokusera på samordningen i landet.

- Den stora utmaningen ligger i samordningen. Hur strukturerna för samordningen ska se ut måste tydliggöras. På nationell nivå måste vi vara med och se till så att det blir ännu tydligare, sa Karolina Vrethem 

Med från Socialstyrelsen fanns Jenny Nybom som presenterade Socialstyrelsens pågående arbete med bedömningsmetoder när kvinnor utsätts för våld av närstående, kallat FREDA. Syftet med metoderna är att identifiera våldsutsatthet, stödja valet av insatser och att stödja utredningarna av fortsatt risk för utsatthet.

- När vi prövat instrumenten ser vi att kvinnorna som svarat har en väldigt hög utsatthet och en hög risk. Det betyder inte att instrumenten är felaktiga och ger ett skevt och för högt utfall, utan att de kvinnor som kommer till socialtjänsten är de som är väldigt utsatta, sa Jenny Nybom 

Med på dagen fanns också Fredrik Lindencrona som talade om samverkan samt Ulf Axberg och Monica Johansson som talade om framgångsrik myndighetssamverkan i teori och praktik.

Dagen avslutades med en workshop där deltagarna från hela Sverige samtalade om hur samverkan mellan myndigheter som möter utsatta skall fördjupas.

Läs mer om SKL:s kvinnofridsnätverk 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m