Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050


Foto: Daniel Cederberg

Nytt handlingsprogram ska förbättra vårdens omhändertagande av sexualbrottsoffer

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har ett regeringsuppdrag att implementera en enhetlig metod för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av sexualbrottsoffer. Den 27 maj var NCK i Göteborg och träffade 100-talet anställda inom hälso- och sjukvården i regionen. Där presenterades bakgrunden till att NCK fått uppdraget, det handlingsprogram som NCK har tagit fram och vikten av samverkan och professionellt arbetssätt i hälso- och sjukvården betonades.

Tillsammans med Statens kriminaltekniska laboratorium har NCK reviderat den spårsäkringssats som hälso- och sjukvården använder, och 2011 kommer den förbättrade spårsäkringssatsen att finnas tillgänglig för leverans till samtliga hälso- och sjukvårdsmottagningar i landet. NCK har också utvecklat en guide med anvisningar för undersökning och spårsäkring och den kommer att följa med spårsäkringssatsen. Tanken är att varje läkare som möter en patient som har utsatts för ett sexuellt övergrepp ska kunna ta rätt prover och ställa rätt frågor. Detta bland annat för att rättsväsendet ska få material med god kvalitet. Resultatet från den spårsäkring som vården har gjort kan bli avgörande bevismaterial vid en rättgång. Spårsäkring skall göras även om patienten inte för stunden avser att göra en polisanmälan.

I handlingsprogrammet ingår även NCK:s handbok Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp som finns tillgänglig att ladda ner på www.nck.uu.se eller att beställa i tryckt form via  . Målet är att all personal inom hälso- och sjukvården ska ha tillgång till informationen och att spårsäkringssatsen ska finnas överallt där kvinnor och män söker hjälp efter ett sexuellt övergrepp.

Läs mer om handlingsprogrammet på NCK:s webbplats

Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBqvnwHvks5}}5{mqvnwHvks5}}5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m