Ny kunskapsbank om våld i nära relationer

Nu blir det lättare att hitta information och forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet lanserar onsdagen den 15 september en internetbaserad kunskapsbank.

I kunskapsbanken kan personal inom exempelvis hälso- och sjukvården, rättsväsendet och socialtjänsten på ett lättillgängligt och överskådligt sätt ta del av bland annat aktuell forskning och rapporter från 16 nationella myndigheter.

- För att kunna förändra något i samhället måste man göra det tillsammans. Jag är väldigt stolt över att så många myndigheter har valt att samverka med oss i detta omfattande projekt, säger NCK:s föreståndare professor Gun Heimer.

NCK:s kunskapsbank vänder sig första hand till dem som arbetar med våldsutsatta personer, exempelvis inom kommuner, rättsväsendet och hälso- och sjukvården, men materialet är tillgängligt för alla. Innehållet i kunskapsbanken kommer att uppdateras och förändras i takt med att ny kunskap och forskning publiceras.

Kunskapsbanken är kostnadsfri att använda och tillgänglig via NCK:s webbplats, www.nck.uu.se.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m