Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Lotta Nybergh

Ny forskning om våld i nära relationer

För första gången undersöks både kvinnor och mäns uppfattning och erfarenheter av våld i nära relationer. Doktorand Lotta Nybergh vill ta reda på hur både kvinnor och män ser på och använder våld. 

I ett samarbete mellan VKV och Sahlgrenska akademin genomförs nu en stor undersökning om våld i nära relationer. Till skillnad från den snart tio år gamla undersökningen Slagen dam, vänder man sig nu till både kvinnor och män. 
Två tusen kvinnor och män i åldrarna 18-64 år har fått svara på en enkät. Enkäten innehåller frågor om fysisk, psykiskt och sexuellt våld, hot om våld samt kontrollbeteende. Resultaten visar att det skiljer sig mellan hur kvinnor och män beskriver våld. Kvinnor tyckte att de olika formerna av våld skiljer sig åt. Männen tyckte att fysiskt och sexuellt våld är samma sak men att psykiskt våld och kontrollbeteende skiljer sig åt. 

Kommer vi nu få en Slagen herr?
-  Nej, det tycker jag inte. Men genom intervjuer med både våldsutsatta och våldsutövande kvinnor och män hoppas vi få en mer nyanserad bild av våld i nära relationer. Vi hoppas hitta de orsaker till kvinnor och mäns våld och om det också skiljer det sig åt mellan könen, svarar Nybergh.

- I slutändan hoppas vi få en ökad kunskap om hur våld i nära relationer ser ut vilket ger bättre möjligheter för sjuk- och hälsovårdspersonal att upptäcka och identifiera våldet, avslutar Nybergh.

Text och foto: Åsa Meister


Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m