Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Första utvärdering av miljarden mot våld

2007 kom regeringens handlingsplan som innebar en miljard kronor för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Nu har det gått två år och en första utvärdering är gjord.

Många av insatserna i handlingsplanen fokuserar på ökad kunskap hos dem som möter våldsutsatta kvinnor. Dialoga Relationsvåldscentrum som startade 2008 är ett av resultaten av handlingsplanen.

- Vi kan se att det finns goda verksamheter som ger hjälp till våldsutsatta men den allmänna kunskapen brister. Det finns fortfarande en risk att våldet inte upptäcks och de som lever med våld inte får hjälp, säger Katarina Björkgren, utbildningsansvarig på Dialoga.

Dialogas uppgift är att höja kunskapen om våld så att de barn kvinnor och män som lever med våldet ska få bättre hjälp. Under förra året utbildade Dialoga i samverkan med VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer, personal från flera kommuner i Västsverige. Flera andra kommuner kommer att erbjudas utbildning under våren.

Målet med regeringens handlingsplan är en ambitionshöjning i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Bland annat ska insatserna göra så att rättsväsendet blir bättre på att utreda och bekämpa brott. En satsning har lett till 10 000 inom Polisen har utbildats för att förbättra arbetet med brott i nära relationer.

Läs mer om resultaten av utärderingen


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m