Ingemar Olsson

Dags för arbetsgivarna att ta ansvar

Män för Jämställdhet i Göteborg, med Ingemar Olsson i täten, vill att arbetsgivarna tar ansvar för att de anställda efter arbetsdagens slut inte går till hem till våld.

Föreningen Män för Jämställdhet startade som en del av Rädda Barnen. De tycker att det är viktigt att uppmärksamma att i många vuxenrelationer där det finns våld finns det också barn.

Ingemar Olsson är maskingenjör och har under flera år arbetat på Volvo Lastvagnar. Men under nittiotalet hände det något som fick honom att byta karriär.

När han fick barn frågade han på BVC om det fanns någon pappagrupp han kunde vara med i. Det fanns det inte. Det var för många män helt otänkbart att vara pappaledig. Därför fanns det heller inga pappagrupper.

Ingemar Olsson började då engagera sig i Män för jämställdhet och slutade efter en tid på Volvo. Idag driver han programmet, Arbetsgivare mot våld i nära relationer, som bland annat innebär att arbetsgivaren ska uppmärksamma våld i nära relation genom kompetensutveckling och information på arbetsplatsen. Men att nå ut med budskapet kommer inte att bli lätt.

- En del män anser att de inte ska bära en kollektiv skuld för det våld vissa män står för. Därför går de i försvar istället för att se att de faktiskt kan agera mot våldet, säger Ingemar Olsson.

Att få arbetsgivarna att engagera sig mot våld är en del av det ansvar som de kan ta genom att gå med i programmet. Flera av de företag och organisationer som gått med i CSR Västsverige har valt att inrikta sitt arbete på våld i nära relationer. CSR står för Corporate Social Responsibility. Idén är att företag och andra organisationer bör och faktiskt tjänar på att ta ett samhällsansvar utöver sin ordinarie affärsidé.

- Det ska bli intressant att leda samtalen på arbetsplatserna och varför detta är en fråga för dem. Och jag lovar att vi är laddade med svar varför detta är viktigt.

Män för Jämställdhet kommer att vara med under kampanjen Hem utan våld - Vågar du titta, i Nordstan den 25 november.

 

text och foto: Lina Lundkvist


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m