Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Nytt metodmaterial om normer för manlighet

Under våren lanseras Machofabriken, ett metodmaterial som riktar sig till alla som jobbar med unga. Syftet är att ifrågasätta och förändra sociala normer kring manlighet, för ökad jämställdhet och för att förebygga våld. Lisa Malmberg är projektkoordinator i projektet som drivs av Män för jämställdhet, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (Roks).


Lisa Malmberg.
Foto: Maria Fällström

Hon berättar att många jämställdhetsprojekt allt för ofta handlar om hur tjejer ska förändra sig och inte så mycket om hur killar ska förändra sig.

- Man har pratat om att tjejer ska ta för sig och att tjejer ska förändras. Man har inte fokuserat så mycket på normer för killar, säger Lisa Malmberg.

Målgruppen för materialet är ungdomar 13-25 och riktar sig inte enbart till killar. Både tjejer och killar påverkar och påverkas av killars normer. Materialet har testats omfattande av lärare i skolverksamhet, men det har även testats på fritidsgårdar och i andra ungdomsgrupper.

- Materialet har fungerat väl i skolmiljön och blivit väldigt uppskattat. Men det är inte bara för skolelever, utan kan användas även i idrottsföreningar, kill- och tjejgrupper och andra sammanhang där en vuxen möter en grupp ungdomar, säger Lisa Malmberg.

Machofabriken innehåller 17 korta filmer med ett stort antal övningar och kan beställas via www.machofabriken.se. På sajten finns också ett forum och metodstöd för de som använder materialet. Där kan man också få en försmak på vad materialet innehåller innan man bestämmer sig för att göra en beställning.

Om framtiden säger Lisa Malmberg såhär;
- Projekttiden löper till september i år, men vi kommer fortsätta driva Machofabriken även efter den tiden.

Den 17/3 kommer Machofabriken till Göteborg under sin lanseringsturné för att föreläsa och visa materialet.

Läs mer på www.machofabriken.se

Text: Daniel Cederberg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m