Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Sophie Nilsson

Sophie Nilsson vill få fler taxichaufförer att upptäcka människohandel.

Länsstyrelsen utbildar om människohandel

Trafficking är modern slavhandel. En verksamhet som pågår runt omkring oss men som är svår att upptäcka. Under hösten kommer Länsstyrelsen i Västra Götaland att utbilda personal inom taxi – och hotellbranschen om prostitution och människohandel. På så sätt ska fler kvinnor som utnyttjas kunna upptäckas.

Sveriges regering och riksdag har genom Kvinnofridslagstiftningen definierat prostitution som mäns våld mot kvinnor. Den första lagstiftningen mot människohandel trädde i kraft den 1 juli 2002.

Länsstyrelserna har nu fått i uppdrag av regeringen att stärka den regionala samverkan med syfte att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Ett steg i satsningen är att utbilda personal inom taxi-, hotell-, restaurang- och turistnäringarna i Västra Götalands län. Branscher som på olika sätt kommer i kontakt med prostitution och människohandel.

- Jag upplever att företagen, som Länsstyrelsen har varit i kontakt med inom de här branscherna, är engagerade och intresserade, säger Sophie Nilsson, jämställdhetshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län och ansvarig för utbildningen.

Utbildningen går ut på att öka kunskapen om prostitution och människohandel och ge personalen redskap i hur de kan upptäcka kvinnor som utnyttjas. De ska också efter utbildningsdagen veta hur de ska agera om de misstänker prostitution och människohandel.

- Det är viktigt att polisen får in tips ifrån personal som arbetar inom dessa branscher eftersom de ofta kommer i kontakt med den här typen av verksamhet i ett tidigt skede. Därför vill vi uppmuntra fler att tipsa polisen om de ser något misstänkt, säger Sophie Nilsson.

Hon märker att det finns en vilja att delta i arbetet att bekämpa prostitution och människohandel både genom anmälningarna till utbildningen och deltagarnas engagemang under utbildningarna.

- Samverkan mellan myndigheter och privata företag är oerhört viktig om vi ska kunna motverka prostitution och bekämpa människohandel, säger Sophie Nilsson.

text och bild Lina Lundkvist


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m