Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Kvinnofridsdagen ”en gemensam röst världen över”

Den 25 november är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Det kommer att manifesteras på många håll runtom i landet.  Carina Ohlsson, förbundsordförande för Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR, menar att det är särskilt viktigt att uppmärksamma dagen då det ger en tydlig markering om att våldet inte på något vis får accepteras.

– Vi ser mäns våld mot kvinnor precis varje dag och därför behöver vi fokusera på dessa frågor. Kvinnor i Sverige mördas just för att de är kvinnor och det händer dagligen, säger Carina Ohlsson.

Dagen instiftades av FN 1999 för att uppmärksamma att fysiskt och sexuellt våld är ett globalt folkhälsoproblem som berör mer än en tredjedel av världens kvinnor (WHO, 2013).

Carina Ohlsson hoppas att kvinnofridsdagen ska göra att fler i samhället ”vaknar upp” och frågar sig vad de kan göra utifrån sin egen situation. Hon hoppas även att årets dag ska medföra att man når ut så brett som möjligt och till så många som möjligt.

– Det vore bra om man kan nå grupper som t.ex. arbetsplatser och idrottsföreningar för att visa att våldet finns överallt, säger hon.

Carina Ohlsson vill också särskilt lyfta de barn som lever med våld i sin vardag.
– Vi vuxna måste bli bättre på att fånga upp när dessa barn ger signaler på att de vill ha stöd och hjälp av oss vuxna.

Och att en särskild dag för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor behövs, är Carina Ohlsson övertygad om.

– Det blir alltid mer fokus på frågan om den får en egen dag. Det ger en gemensam röst världens över. Sedan är det naturligtvis viktigt att inte glömma det dagen efter.

Göteborgs Stad har valt att årligen lyfta Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, och i år uppmärksammas den med seminarium och manifestation på Olof Palmes plats, vid Järntorget. Mer om det kan du läsa här.


Text: Malin Sand 


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m