Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ange alt-text här.

Kommuner får kritik för bristande insatser

Hjälpen till våldsutsatta har granskats av Socialstyrelsen i 80 av landets kommuner. Och resultatet visar omfattande brister. Stadsdelsnämnden Örgryte i Göteborg är en av flera som har fått allvarlig kritik.

Det är första gången som en nationell tillsyn genomförs av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen som genomfördes i 80 utvalda kommuner under perioden september 2008 till mars 2009 visar på omfattande brister.

- Svårast att leva upp till kraven har ofta mindre kommuner med stor personalomsättning där det saknas kompetens och erfarenhet. Barnens behov uppmärksammas inte, informationen och stödet för de våldsutsatta kvinnorna är bristfälligt och de hjälpinsatser som görs saknar ofta individuell anpassning, säger projektledaren Mikael Thörn på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Barn, kvinnor och män som är utsatta för våld i nära relation har laglig rätt till stöd. Trots det är skillnaderna stora mellan olika kommuner och ingen klarar sig helt utan anmärkning. I kommuner med bra stöd finns väl inarbetade rutiner och hög kompetens. Goda exempel finns i Trollhättan, Eskilstuna, Rinkeby/Kista, Gävle, Malmö, Umeå, Falun och Västerås som arbetar strukturerat med stöd och hjälp till utsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Här finns även insatser för män som utövar våld.

Andra kommuner visar däremot stora brister på flera områden. I Sölvesborg, Karlskrona, Ronneby, Timrå, Eksjö, stadsdelsnämnden Örgryte i Göteborg samt Enskede-Årsta-Vantör är bristerna så omfattande att länsstyrelserna har fattat beslut om allvarlig kritik.

- Förutsättningarna för våldsutsatta kvinnor att få hjälp beror på var man bor. Så ska det inte vara. Det innebär ett hot mot rättssäkerheten, säger Mikael Thörn. 

Barnen är särskilt utsatta

Rapporten visar att många kommuner brister i insatser när det gäller barn som har bevittnat våld och alla får inte det stöd och hjälp som dom behöver. De flesta kommunerna erbjuder insatser för barn men kvaliteten varierar. Två kommuner, Kiruna och Sölvesborg, erbjuder inte några insatser för barn alls, trots att de enligt lag är att betrakta som offer för brott.

- Vi har föreslagit att en fortsatt kontinuerlig tillsyn skall genomföras. Det gör att kommunerna måste se över sitt arbete, vilket innebär att kvinnor och barn som behöver hjälp kan få ett bättre stöd i framtiden, säger Mikael Thörn.

 

Länk till rapporten

Lista på de 80 granskade kommunerna
 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m