Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Marius Råkil Foto: Åsa Meister
Marius Råkil. Foto: Åsa Meister

Våldsam pappa tillräckligt bra förälder?

Marius Råkil, ATV i Oslo utgår ifrån en mångårig erfarenhet i arbete med våldsamma män på Alternativ till Vold. I början av 2000-talet började man integrera föräldraskapet i behandlingen med männen. Marius hävdar att vi måste gå vidare förbi den position som säger ”om våld förekommit ska pappan ej vara förälder”.
- Vi befinner oss i början av ett viktigt kunskapsfält som utgår ifrån att våld ligger både under och över andra problem i en familj. Våldsexponerade barns situation måste vara centralt, säger Marius Råkil.

Marius Råkil besökte Göteborg nyligen för att berätta om sina erfarenheter med att möta våldsamma män. En utgångspunkt för hur han tänker om pappornas föräldrakapacitet är den stora variation av pappor som finns bakom ”en våldsam pappa”. Våldet ser olika ut.

Papporna har olika förhållande till att få barn. Marius menar att en del män har haft stora drömmar knutit till att få barn. Andra män har inte alls planerat att få barn och kan bli distanserade i sitt föräldraskap. En del män har mycket liten kontakt med barnen och ytterligare andra har oavsett svårigheter utvecklat ett stark relation till sina barn.

En del av männen har ingen medvetenhet kring att vara pappa. En del andra har auktoritära föreställningar om hur en pappa sak vara. Det finns pappor som känner sig misslyckade som fäder och andra som har ambitioner om att bli mycket bättre pappa än sin egen pappa.

Dessa olikheter ger olika utgångspunkter i mötet med papporna. Papporna behöver få frågor som;
-Berätta om dina tankar om att ha fått barn?
-Hur inverkar våldet på ditt barn och din roll som pappa?
-Hur agerar ditt barn i våldet?
-Hur kan du hjälpa ditt barn?

Papporna behöver göras delaktiga i säkerheten för partner och barn exempelvis genom att fråga dem:
-Hur farligt är det just nu för din partner och dina barn att leva med dig?

Text: Göran Lindén, Dialoga Relationsvåldscentrum


Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m