Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Jackson Katz

”Alla män måste agera mot våldet”

I det dagliga arbetet mot våld samt på konferenser och på utbildningar är kvinnor i majoritet. Normen att män inte ägnar sig åt mäns våld mot kvinnor behöver brytas tycker Jackson Katz. I stället för ett fortsatt osynliggörande av män och maskuliniteter vill Katz’ lyfta fram mäns ansvar att agera mot våldet.


En överväldigande majoritet av våldet står män för – samtidigt som de flesta män inte är våldsamma.

- Att känna skuld i denna fråga är en förlamande känsla, medan ansvar är en kraftfull känsla säger Jackson Katz som föreläste i Göteborg i förra veckan.
Han är internationellt känd föreläsare, kursledare och inspiratör. Han är också skapare av MVP Strategies (Mentors in Violence Prevention), en organisation som bedriver utbildningar om förebyggande av mäns våld mot kvinnor vid universitet, gymnasier, idrottsklubbar, militären i USA.

Katz budskap är att män kan göra betydande insatser mot våldet. Det ska ske med insikt om maskuliniteters betydelse som pådrivande i att våld uppstår. Maskulinitet är som en mask som män bär för att skydda sin sårbarhet och gömma sin medmänsklighet.

- Maskulinitet är inte givet av naturen utan är skapat och förändras över tid, bland annat med hjälp av massmedias skildringar av män.

Män är ledare på många olika nivåer. Företagsledare, politiska ledare, familjefäder, skolledare, idrottsledare, militära ledare, religiösa ledare. Hur kan män använda sin ledarposition för att arbeta mot våldet?

- De har inget val för vi andra förväntar oss att manliga ledare ska agera. Ledare ska använda sin makt att i sin organisation inpränta en policy att alla former av respektlöst beteende mot kvinnor ska upphöra, säger Jackson Katz.

Genom att hjälpa män att sätta ord på personliga erfarenheter av våld skapar det ingångar till mäns våld mot kvinnor på det övergripande planet. En pappa som själv blivit slagen av sin pappa kan säga: Jag vill inte göra det mot mina egna barn som min pappa gjorde mot mig.

Att inta fokus på alla de som finns runtomkring våldet innebär för Katz att de görs ansvariga för det de ser, hör och vet om det våld som förekommer. Att inte agera är ett val.

- Om du ser en ung man bete sig respektlöst mot sin flickvän och du beter dig som om du ingenting märker, vad sänder du för budskap då till mannen och flickvännen, frågar sig Jackson Katz.

Du betonar starkt manliga ledares ansvar att agera mot våldet. Finns det någon känd ledare som du anser tar detta ansvar fullt ut?

- Ja, Nelson Mandela.

Efter några veckor i Sverige – vilka positiva intryck tar du med dig till USA?

- Jag märker att det finns mindre av hypermaskulinitet i Sverige jämfört med USA. Jag är även imponerad av förbudet mot barnaga som ni haft i 30 år.

text och foto: Göran Lindén

 


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m