10 saker män kan göra för att förhindra könsrelaterat våld mot kvinnor

av Jackson Katz

1. Mäns våld mot kvinnor är en fråga
för män - oavsett ålder, socioekono-
miskstatus eller etnisk tillhörighet. Se
inte på män enbart som potentiella
förövare eller lagöverträdare, utan
som viktiga i kampen att motverka
mäns våld mot kvinnor.

2. Om din bror, vän, klasskompis eller
lagkamrat misshandlar sin partner
eller agerar på ett respektlöst sätt
mot flickor och kvinnor i allmänhet.
Agera och låt det inte passera. Om
det är lämpligt - försök tala med
honom uppmuntra honom att söka
hjälp. I fall du inte vet hur du ska
agera rådfråga en vän, lärare,
förälder eller lagledare. Det viktigaste
är att du inte är tyst.

3. Var modig nog att se på dig själv och
fundera över dina egna attityder.
Förstå att dina egna handlingar och
värderingar kan oavsiktligt uppfattas
som könsdiskriminering. Arbeta för
att förändra dina värderingar.

4. Om du misstänker att en kvinna i
din närhet utsätts för missandel eller
blivit utsatt för sexuella övergrepp.
Fråga henne på vilket sätt/om du kan
hjälpa till.

5. Om du på något sätt kränker
kvinnor emotionellt, psykiskt, fysiskt
eller sexuellt eller gjort det vid
tidigare tillfälle - sök professionell
hjälp!

6. Stöd kvinnor som arbetar för att stoppa
alla former av våld mot kvinnor. Du kan
samla in pengar till kvinnojourer, delta
i manifestationer, eller om du tillhör
någon förening arrangera en insamling
eller tillställning.

7. Om någon talar nedvärderande om ho-
mosexuella, säg ifrån och ta avstånd från
homofobi. Diskriminering och våld mot
homosexuella är direkt kopplat till köns-
diskriminering. Mäns sexuella läggning
ifrågasätts ofta när de tar avstånd från
könsdiskriminering - en medveten eller
omedveten strategi för att tysta dem.
Det är en av huvudorsakerna till varför
många män förblir tysta.

8. Delta i seminarier, utbildningar, se filmer,
läs böcker och artiklar om maskulinitet,
jämlikhet och jämställdhet och om vad
grunderna är till att mäns våld mot kvin-
nor existerar. Utbilda dig själv och andra
hur samhällsstrukturer/ sociala mönster
påverkar konflikter på individnivå.

9. Stöd inte könsdiskriminering. Vägra
köpa tidningar, filmer, musik eller
besöka webbsidor som framställer
flickor och kvinnor på ett sexuellt
nedvärderande sätt. Protestera mot
könsdiskriminering.

10. Var en förebild åt yngre pojkar och lär
dem hur de ska agera som män på ett
sätt som inte är nedsättande eller ut-
nyttjande av flickor och kvinnor.
Engagera dig i en frivilligorganisation
som arbetar förebyggande mot mäns
våld mot kvinnor. Föregå med gott
exempel!


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m