Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ingen får tvinga dig att sälja sex!

Med det budskapet startar Länsstyrelsen den här veckan en särskild informationsinsats för att nå personer som tvingas sälja sex mot sin vilja.
 
Kampanjen syftar till att sprida information om Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, som är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsätts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Samtidigt vill Länsstyrelsen uppmärksamma allmänheten på att det finns personer som tvingas sälja sex mot sin vilja i vårt län.

– Det är svårt att uppskatta hur utbrett problemet är eftersom det rör sig om en illegal verksamhet som sker i det dolda, säger Sophie Nilsson på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I många fall är det svårt att avgöra om det handlar om prostitution eller människohandel. Men ingen har rätt att tvinga en annan person att sälja sex!

Länsstyrelsen har tagit fram informationsmaterial för spridning genom bland annat vårdcentraler, akutmottagningar och kommunernas socialtjänst. Människohandel för sexuella ändamål, ofta kallat trafficking, är ett internationellt problem. Därför har materialet översatts till engelska, spanska, franska, ryska, rumänska, polska, arabiska och thailändska. Från och med vecka 9 kommer kampanjen även att synas på spårvagnarna i Göteborg.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsätts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Telefonlinjen är öppen dygnet runt och här kan den som är utsatt få råd, stöd eller bara någon att prata med. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid.

Läs mer på www.kvinnofridslinjen.se

Läs mer om Länsstyrelsens arbete mot människohandel för sexuella ändamål och prostitution. 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m