Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Hedersrelaterat våld – en fråga för de andra?

Under tisdagskvällen den 21 september hade ett hundratal människor samlats på vernissage för den interaktiva utställningen Hedersrelaterat våld – en fråga för dom andra? på Röhsska museet. Bland besökarna fanns både yrkesverksamma och privatpersoner. Utställningen som är framtagen av Diskrimineringsbyrån i Uppsala (DU) och fotografen Elisabeth Ohlson Wallin, utmanar besökarna att tänka till kring våld i nära relationer och vad etnicitet, kön, religion och sexuell läggning spelar för roll? I samband med utställningen ordnar Länsstyrelsen, tillsammans med bland andra VKV och Dialoga Relationsvåldcentrum, föreläsningar och konferenser som utmanar och ifrågasätter. I utställningen ser man konstverk av bland andra Elisabeth Ohlson Wallin, Christina ”Cho” Nylund och Kajsa Haglund.

Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland, är en av medarbetarna och finansiärerna för utställningen och vi fick en liten pratstund med henne.
– Heder och hedersförtryck är oerhört laddat säger Talieh Ashjari. Heder i sig är ett positivt ord men genom att använda det som ursäkt för att utöva makt, så blir det genast ett negativt och problematiskt ord och begrepp.
– Utställningen är enkel, tydligt och dessutom varierande som ger besökarna en tankeställare fortsätter Ashjari. Genom att ha en interaktiv utställning på ett museum når vi ut till nya målgrupper. Till människor som kanske annars just tänker att hedersrelaterat våld är en fråga för dom andra.
När Talieh Ashjari får frågan om hur hon tror att utställningen kan hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat förtyck och våld funderar hon en stund. Sen säger Ashjari att förändringar tar tid och det sker successivt. Genom att ha utställningen på Röhsska hoppas Ashjari att nå nya grupper och också förmedla och skapa en känsla kring att hedersrelaterat förtryck och våld är en fråga för alla. 

Inger Aronsson, folkhälsosamordnare i Kungälv, var också där bland vernissagebesökarna.
– Det är förfärligt med hedersrelaterat förtyck och våld och ofattbart att det fortfarande pågår. Det är en mycket starkt cementerad kultur, säger Aronsson.
– Att utställningen finns på Röhsska är fint, liksom invigningstalen, men man talar för redan öppna dörrar, säger Inger Aronsson. Här når man inga nya målgrupper. Förhoppningsvis kommer utställningen däremot synas i media och genom reklam för att på så sätt påverka och till slut få människor att vända på sina tankar, avslutar Aronsson.

Själva begreppet hedersrelaterat våld är något som väcker tankar och känslor hos de flesta. Såhär tänkte några av besökarna kring detta problematiska begrepp.

Lina Gidlund, Diskrimineringsbyrån, Uppsala
Vad tänker du om begreppet hedersrelaterat våld?
- Begreppet är problematiskt. Vi vill hellre prata om våld i nära relationer. Egentligen är heder något fint och bra. Att då förknippa våld med heder är som att säga att våldet är något positivt.
Ann Hanbert, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
Vad tänker du om begreppet hedersrelaterat våld?
- Jag tycker det är ett jättesvårt begrepp. Jag tänker på det som inte är synligt och hemligt. Som vi fördömer men väljer att inte se.

Iva Åberg, Kvinnofolkhögskolan, Göteborg
Vad tänker du om begreppet hedersrelaterat våld?
- Spontant och oreflekterat tänker man på skillnader i kultur, men när jag tänker vidare vet jag att heder finns hos ”oss” också. Det blir lätt att det blir ett vi-och-dom-tänkande. Att det här våldet är något som bara rör ”dom andra”.

Läs mer om utställningen som pågår 21/9 – 24/10 2010.

Se hela programmet här.

Text och bild:
Åsa Meister
Daniel Cederberg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m