Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

2013-11-16 Framtagandet av plan mot våld i nära relationer i slutfasen

Till våren 2014 beräknas en plan mot våld i nära relationer vara antagen och klar för Göteborgs Stad. Katarina Idegård, utredare vid Dialoga, är inne i slutfasen av arbetet med att sammanställa planen.

Det finns sedan 2005 ett handlingsprogram gällande våld mot kvinnor och barn, men eftersom det är i behov av revidering anställdes Katarina Idegård i augusti 2012 för att ta fram en ny plan. Det har varit ett omfattande arbete att kartlägga våldsproblematiken och vilka utvecklingsbehov som finns runtom i Göteborg. Planen har arbetats fram i bred samverkan mellan Stadsledningskontoret, Social resursförvaltning, stadsdelarna, myndigheter, samverkanspartners och den ideella sektorn.

– Planen innebär att konkreta mål och aktiviteter för arbetet mot våld i nära relationer upprättas, säger Katarina Idegård.

Syftet är att säkra en god kvalitet i arbetet mot våld i nära relationer i Göteborgs Stad och att situationen för de personer som lever med våld i nära relationer förbättras. Den nya planen utvidgas till att gälla alla typer av våld i nära relationer.

Under hösten har planen varit ute på bred politisk remiss och svaren håller för tillfället på att bearbetas.

– Resultatet från remissrundan visar på ett stort engagemang i staden, vilket är mycket roligt, säger Katarina Idegård. Förhoppningen är att förekomsten av våld i nära relationer minskar och att medvetenheten om problematiken med våld i nära relationer ökar, avslutar Katarina Idegård.

 

Text: Malin Sand


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m