Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050


Fler barnmisshandelsfall anmäls nu till socialtjänsten

I december 2010 disputerade Björn Tingberg med avhandlingen Child Abuse – Clinical Investigation, Management and Nursing Approach. I avhandlingen kommer Tingberg fram till att hälso- och sjukvården bara anmäler 55% av barnmisshandelsfallen till socialtjänsten. Detta trots att barnmisshandel konstaterats och att lagen säger att enbart misstanke medför skyldighet att anmäla detta.

Trots den svidande kritiken mot hälso- och sjukvården har reaktionerna varit positiva. På Karolinska Universitetssjukhuset där undersökningen genomfördes har man redan kunnat se en positiv förändring, även om det inte går att säga med säkerhet, däremot är samtalsklimatet annorlunda.

- De första reaktionerna var ”ser det verkligen ut såhär, det där kan inte vara sant”. Det samtalet har lett till ett öppnare samtalsklimat. Nu ser personalen tydligare de här frågorna och man pratar om det. Det verkar som om att fler fall anmäls tack vare att fokus satts på frågan om barnmisshandel, säger Björn Tingberg.

För Björn Tingberg, som arbetar i barnskyddsteamet MIO vid Karolinska, är samverkan en nyckelfaktor för att de utsatta barnen ska få det stöd och skydd de behöver.

- För dig som jobbar i hälso- och sjukvård är det viktigt att lära känna socialtjänsten på den ort där man befinner sig. Får man kunskap om hur de arbetar blir det i slutändan bättre för barnen. Detsamma gäller för socialtjänsten, vi behöver träffas och få inblick i varandras verksamheter, säger Björn Tingberg.

Läs mer om Björn Tingbergs avhandling

Läs mer om Barnskyddsteamet MIO

Text: Daniel Cederberg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m