Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

VKV forskar om våldsutsatta kvinnor

Eva Wendt, disputerad barnmorska, intervjuar just nu kvinnor i Västra Götalandsregionen som varit utsatta för våld i nära relationer inom ramen för ett av VKVs forskningsprojekt. Hon vill veta hur hälso- och sjukvården hanterat, eller inte hanterat, deras utsatthet och behov av hjälp.

Forskningsprojektet löper över 18 månader och Eva har efter ett halvår hunnit intervjua sju kvinnor om deras erfarenheter. Syftet med undersökningen är i förlängningen att kunna höja kunskapen inom hälso- och sjukvården och att det ska få genomslag i hur utsatta blir bemötta.

- De kvinnor jag intervjuat hittills berättar om väldigt olika bemötande, en del är nöjda, andra är mindre nöjda. De jag träffar tycker att det är positivt att få berätta om sina erfarenheter för mig, de ser det som ett sätt att hjälpa andra i samma situation, säger Eva Wendt.

Eva träffar inte någon som är i ett akut skede, utan de kvinnor hon intervjuar har tagit sig ur sin utsatthet. Trots det fruktansvärda de har varit med om, känner Eva att det är hoppfullt att de nu lyckats gå vidare i sina liv, tack vare hjälp och stöd. Om att få frågan om våld när man söker vård säger Eva att kvinnorna är genomgående positiva, även om de inte alltid fått, eller besvarat, frågan.

- Kvinnorna tycker att det är bra att få frågan, det öppnar upp för en möjlighet att få berätta. En del berättar inte förrän långt senare, men att ha fått frågan har varit betydelsefullt, säger Eva Wendt.

Avslutningsvis berättar Eva, utifrån dessa första intervjuer, att det från vårdpersonalens sida handlar om att våga fråga, att vara lyhörd och att inte klampa på och kränka. De som träffat vården men inte fått frågan undrar ofta varför ingen såg något, de tycker själva att det varit uppenbart.

Text och bild: Daniel Cederberg

 

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m