Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Nya ögon som kan upptäcka våld i kommunerna

”Ge mig nya ögon att se med” är namnet på Dialogas basutbildning om våld i nära relationer. Under året har Dialoga utbildat cirka 1200 personer i nästan alla av Göteborgsregionens kommuner.

Dialogas uppdrag är att höja kompetensen om våld i nära relationer i elva kommuner i Göteborgsregionen. På utbildningarna, som är tre halvdagar, har bland annat personal från IFO, förskola, skola, funktionshinder och äldreomsorg deltagit.

Katarina Björkgren, utbildningsansvarig på Dialoga har åkt från kommun till kommun för att utbilda de som möter barn, kvinnor och män som lever med våld. Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper om våld i nära relationer, lagstiftning och om hur vi med hjälp av samverkan kan minska våldet. Dessutom har den ett tydligt barnperspektiv.

- För oss känns det viktigt att möta de kommunanställda för att kunna prata om attityder till våld. Vi tror att det kan vara svårt att se våldet förrän man personligen har gjort upp med sina egna fördomar om våld i nära relationer.

Vad är vanligaste frågan du får ute i kommunerna?

- När många inser hur vanligt våldet är kommer ofta frågan: - Hur kan man slå någon man säger sig älska? Säger Katarina Björkgren på Dialoga och fortsätter, och för att svara på den frågan är det viktigt att man har förstått hur komplicerat våld i nära relationer är.

Text: Lina Lundkvist


Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m