Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Destination: Såld – en utställning om trafficking

Nätverket mot Trafficking har tillsammans med flera samarbetspartners och stöd från Länsstyrelsen i Västra Götaland producerat en utställning om människohandel som visas på Bergsjöns bibliotek 27/9 – 13/10 och Frölunda Kulturhus 27/9 – 8/10.

Utställningen handlar om fenomenet människohandel och syftar till att bidra med kunskap om hur handeln med människor ser ut i världen, i Sverige och i Göteborg. Besökarna får ta del av verkliga fall och tips på vad man som privatperson kan göra för att motverka människohandel. Nätverket mot Trafficking hoppas att nå ut till en publik som inte är vana museibesökare. Lokala konstnärer och fotografer har bidragit med sina verk till utställningen.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m