Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Carina Iloson

Carina, i våras fick du pris från Brottsofferjouren för ditt utmärkta stöd till de som utsatts för brott som du möter i ditt arbete. Hur har tiden efter det varit, har det påverkat dig i ditt arbete på något sätt?
- Det blev mycket uppmärksamhet kring våran handläggning. Många har hört av sig och är intresserade av att höra om hur vi arbetar. Det har lett till att föreläsningsuppdragen har mångfaldigats sedan dess. Det är jätteroligt, men är svårt att få ihop inom verksamheten, säger Carina Iloson.

Du är med i ett metodutvecklingsprojekt tillsammans med VKV och ett 20-tal offentliga och ideella organisationer, för att förbättra omhändertagandet för unga (13-25) som utsätts för sexuella övergrepp och våldtäkt. Vad är det som brister i omhändertagandet idag och som kan förbättras?
- Det finns brister i samverkan och att man behöver veta mer om vem som gör vad. Dessutom är omhändertagandet av män som utsätts för våldtäkt bristfällig i Göteborg, säger Carina Iloson.

Vad är det som fungerar och som man gör bra redan idag?
- Jag tror alla gör ett bra arbete på sina respektive enheter, men vi vet inte vem som gör vad och kan därför inte utnyttja kompetensen optimalt, avslutar Carina Iloson.

Text och bild: Daniel Cederberg

 

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m