Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050


Klara Hradilova Selin, utredare Brå. Foto: Daniel Cederberg 

Brå-rapport berättar om olika upplevelser 

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Flera studier visar att en stor del av detta våld sker i nära relationer, det vill säga förövaren är en nuvarande eller tidigare partner. Men även det våld som begås mot män i nära relationer har börjat uppmärksammas. Samtidigt saknas kunskap om i vilken utsträckning män blir utsatta för relationsvåld.

Klara Hradilova Selin som skrivit rapporten Våld mot kvinnor och män i nära relationer, föreläste på Brottsoffermyndighetens dag, Män som brottsoffer i Göteborg den 17 maj 2010.

Där berättade hon att yrkesrelaterat våld mot kvinnor ökar mer än yrkesrelaterat våld mot män, även om det också ökar. Samtidigt betonade hon att skillnader i upplevelser av våld mellan könen kan göra att skillnader uppstår i svarsfrekvens.
- Man får olika resultat beroende på hur man definierar våldet. Frågar man om händelserna som ”våld” får man lägre frekvens och större könsskillnad. Skillnaderna blir ännu större när man definierar händelserna som ”brott”. Män reflekterar inte över det som de utsätts för som brott, säger Klara Hradilova Selin

Samtidigt är det fortfarande så att det våld som kvinnor utsätts för är mycket grövre, leder till grövre skador och våldet har oftare en dödlig utgång.

Rapporten slår också hål på en seglivad myt om att alkohol alltid är inblandat i våld i nära relationer.
- Även om alkohol förekommer i samband med cirka hälften av de studerade händelserna av våld i nära relationer, är det mindre vanligt än vid annat våld i samhället, säger Klara Hradilova Selin.

När det gäller kontakterna med rättsväsendet för de som utsatts för våld i nära relationer ser det olika ut för kvinnor och män.
- Bara en av tio män har erbjudits stöd av polisen vid anmälan. En av fyra kvinnor har erbjudits stöd av polisen vid en anmälan, säger Klara Hradilova Selin.

De långsiktiga psykologiska konsekvenserna av våldet varierar också beroende på om man är kvinna eller man.
- Kvinnor är överlag mer oroliga för att bli utsatta igen, även bland de som inte utsatts för våld tidigare, säger Klara Hradilova Selin.

Länk till Brå-rapporten

Text och foto: Daniel Cederberg


Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m