Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Dario Espiga inviger Utväg för män

Unikt boende för män invigt  

Alla har rätt till ett hem utan våld. Även de barn och kvinnor som lever med en man som utsätter dem för våld. Därför inviger Utväg män ett nytt boende för män som använder våld.  

Tanken med boendet är att kvinnan och barnen ska slippa lämna bostaden för att skydda sig mot mannens våld. Istället är det mannen som ska flytta och samtidigt få en möjlighet att få vård för sitt våldsamma beteende. Detta ska resultera i färre återfallsanmälningar, fler besöksförbud och bättre förutsättningar för att motivera mannen till behandling.  

- Det här är ingen gräddfil till bostad, säger enhetschef på Utväg män, Helena Rundquist. Det är i samband med behandling som boendet blir aktuellt.  

Varje år polisanmäls cirka 600-700 pappor för våld mot en partner eller mot barnen i Göteborg. Utväg kommer att ha personal på plats i polishuset för att kunna erbjuda männen behandling direkt efter förhör. Denna metod har visat sig vara effektiv i Holland där det finns liknande boende för män. Hälften av de män som blev erbjudna behandling där tackade ja. Något man på Utväg också hoppas på.  

För barnen blir det en stor skillnad att kunna stanna i bostaden istället för att flytta till en kvinnojour eller till Kriscentrum för kvinnor. På så sätt kan de fortsätta gå i skolan som vanligt och behöver inte heller tappa kontakten med vardagen med vänner och fritidsintressen.  

Lena Hogander, barnsamordnare på Barnhuset i Göteborg ser att det finns fler fördelar med boendet än att barnen blir skyddade mot fortsatt våld.  

- Det är viktigt att säga till barnen att det är pappa som har problem. Genom att han flyttar tar han på sig ansvaret för våldet och det är en friskfaktor för barnen.  

Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m