Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Behandling av män fungerar mot våld

Utvärderingen visar att många män som sökte sig till behandling minskade sitt våld under uppföljningstiden och resultaten tyder på att behandling av män kan vara ett verksamt medel för att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer.

Sammanfattningsvis är resultaten lovande i denna utvärdering, enligt Socialstyrelsen. Männens våld minskade under den tid de följdes upp. De få kvinnor eller partners som deltog i utvärderingen gav samma beskrivningar av våldet.

Männens psykiska ohälsa minskade efter behandlingen. Den var före behandlingen betydligt högre än normalbefolkningens.
Även männens alkoholanvändning minskade efter behandlingen. Alkoholproblemen var ändå vid uppföljningen större än för normalbefolkningen. 

Åtta verksamheter ingick i utvärderingen, varav två i Västsverige. Samtliga åtta verksamheter uppgav att de prioriterade säkerheten för mannens partner och barn, men de hade olika sätt att göra det. Fyra av dessa hade partnerkontakt som rutin i arbetet. Ett syftea med partnerkontakt är att öka säkerheten för partner och barn

Barnens säkerhet prioriterade vid alla åtta verksamheterna. Det skedde på olika sätt. Att uppmärksamma männen som pappor, att lyfta in barnens situation i behandlingen, att lära männen mera om barns utveckling är några exempel.

Text: Göran Lindén

Läs utvärderingen på Socialstyrelsens hemsida
  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m