Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Justitieminister Beatrice Ask på studiebesök

I förra veckan besökte Beatrice Ask Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Under hösten kommer justitieministern att besöka ett antal verksamheter som arbetar med våld i nära relationer för att se hur arbetet ser ut med frågan. Till ett av besöken valdes VKV som berättade om vårdens roll i arbetet med våld i nära relationer.

Chef för VKV, Anita Kruse berättade om hälso- och sjukvården som en outnyttjad resurs, detta eftersom många våldsutsatta söker sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp med våldets konsekvenser långt innan kontakt med andra verksamheter. Ofta sker det utan att berätta om att man varit utsatt för våld. Ibland beror det på att man skäms för att berätta och ibland beror det på att man inte kopplar sina besvär till att ha utsatts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Våld i nära relationer har dödliga konsekvenser för 17 kvinnor varje år och många barn förlorar sin mamma.
- Hälso- och sjukvården har goda möjligheter att tidigt upptäcka och hjälpa utsatta människor och deras barn om vården ställer frågor om våld på rutin. Det handlar om att aktivt minska psykiskt och fysiskt lidande för både vuxna och barn och att kunna ge adekvat vård samt bidra till att minska antalet mord på kvinnor, säger Anita Kruse.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m