Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

VKV vill förbättra Storgöteborgs mottagande av unga som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp

Mottagandet av unga killar och tjejer (13-25 år) som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp ska förbättras. Därför har Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) startat ett projekt, dels för att förbättra mottagandet och dels för att förbättra samverkan mellan de 40-talet offentliga och frivilliga verksamheter som möter utsatta.

Syftet är att unga skall få stöd oavsett vart de söker hjälp. Det skall också vara lätt att hitta information om de olika hjälpinstanser som finns. Både för utsatta och för de som möter utsatta och ska hänvisa vidare.

VKV:s verksamhetschef Anita Kruse menar att samverkan är nyckeln till ett bättre omhändertagande av den som är utsatt,
– Utan samverkan riskerar utsatta att få sämre hjälp. Både offentliga som frivilliga verksamheter ska få kunskap om vem som erbjuder olika typer av hjälpinsatser, säger Anita Kruse.

Med i projektet är Carina Iloson, gynekolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
– Vi har idag ett mycket bra akut omhändertagande av kvinnorna som söker till Sahlgrenska, men det skulle förbättras ytterligare om vi var medvetna om vad alla olika aktörer kan bidra med, inte minst behöver omhändertagandet av de våldtagna männen förbättras, säger Carina Iloson.

Tove Corneliussen, som leder projektet, säger att det är glädjande att så många organisationer är med och vill samverka.
- Det är viktigt att hjälpa gruppen unga. En stor del av de anmälda våldtäkterna drabbar just den här gruppen. Dessutom är det viktigt att samverka så inga grupper faller mellan stolarna.

Tove berättar vidare att det är viktigt att det blir tydligt vilken hjälp som finns. Inte bara för de utsatta, utan även för de som arbetar med detta.
- Det är också viktigt att samarbetet mellan det medicinska och det psykosociala stödet fungerar. Så att det blir en bra kedja för att hjälpa den som är utsatt, avslutar Tove Corneliussen.

Tips! Den 11:e november föreläser Katarina Wennstam och Börje Svensson i Göteborg. Temat är unga som utsätts för sexuella övergrepp och våldtäkter.
Läs mer här

Bakgrund
VKV har ett regionövergripande uppdrag att förbättra hälso- och sjukvårdens identifiering och bemötande av personer utsatta för våldtäkt/sexuella övergrepp samt våld i nära relationer. Utbildning, information, metodutveckling och forskning är viktiga delar i detta arbete.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m