Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Katarina Björkgren föreläser
Katarina Björkgren föreläser om hur man upptäcker våld.

Utbildning som ger nya ögon att se med

Nu har basutbildningar om våld i nära relationer startat i Västsverige. Tanken är att personal i kommunerna ska bli bättre på att upptäcka barn, kvinnor och män som lever med våldet. 

Utbildningen heter "Ge mig nya ögon att se med" och är ett samarbete mellan Dialoga Relationsvåldscentrum och VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer. Utbildningen, som har ett tydligt barnperspektiv, ska ge grundläggande kunskap om våld i nära relationer och om lagstiftning och bemötande.

Deltagarna som bjuds in kommer från olika verksamheter inom till exempel skola, socialtjänst och primärvård.

- Det är viktigt att skapa en samsyn kring den här frågan för att lättare kunna arbeta tillsammans mot våldet, säger Katarina Björkgren, utbildningsansvarig på Dialoga.

Under hösten utbildar Dialoga och VKV personal i Öckerö, Partille och Lerum.

Läs mer om utbildningen

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m