Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Utbildning för barnens bästa

Det senaste året har över 200 personer utbildats i att tänka utifrån barnens bästa och blivit så kallade B(arn)-medarbetare.

Alla som arbetar med stöd till familjer och individer inom Social resursförvaltning i Göteborgs stad är nu certifierade B(arn)-medarbetare. Dialoga har under året varit med och utbildat personal i Barnkonventionen och hur man kan tänka kring anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa.

Tanken med utbildningen har varit att formulera ett gemensamt barnperspektiv mellan alla som arbetar med att möta barn, kvinnor och män i olika stödverksamheter.

– Möter man bara vuxna klienter är det kanske inte alltid självklart att sätta sig in i barnens perspektiv. Men jag tror att många kommer att påminnas om det nu efter att ha gått den här utbildningen, säger Lina Lundkvist på Dialoga.

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m