Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Peter Breife och Göran Lindén

Att möta pappor med våldsproblematik

Peter Breife och Göran Lindén på Dialoga Relationsvåldscentrum utbildar socialtjänsten i mötet med pappor med våldsproblematik. Dialoga Relationsvåldscentrum är ett projekt inom Göteborgsregionens kommunalförbund och utbildar kommunanställda inom ämnet våld i nära relationer.

Utbildningen ”Att möta pappor med våldsproblematik” är unik i Sverige. Det som gör den unik är att den lär ut en arbetsmetod som är tillämpbar i det sociala arbetet. I den första pilotutbildningen utbildades 20 personer, just nu är 40 till under utbildning.

Utbildningen är omfattande och spänner över två och en halv termin. Sammanlagt är den på ca 50 timmar.

- Utbildningen fyller ett behov som under flera år vuxit fram. Inom socialtjänsten har man längtat efter att lära sig mer om detta, säger Göran Lindén.

Det är socialsekreterare vid utredningsenheter för barn- och ungdom samt familjebehandlare som går utbildningen. De utbildas i att ansvariggöra papporna för det våld de utövat. Detta eftersom socialtjänstens insatser för barnen kan försvåras om man inte har samarbete med papporna.

- En del pappor blir extra besvärliga när de stängs ute från socialtjänsten. Arbetsmetoden syftar till att bjuda in till samarbete utan att barnets behov åsidosätts, säger Göran Lindén.

Text och foto: Daniel Cederberg
 


Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m