Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

 

Åsa arbetar mot ofrivilliga giftermål

De är dags för skolavslutning men också en för den tid då unga tjejer riskerar att bli bortgifta mot sin vilja i föräldrarnas hemländer. Åsa Svensson är kurator och sitter med i Länsstyrelsens expertgrupp om hedersrelaterat våld och förtryck. Till henne kan de ringa som behöver råd om hur man kan hindra unga tjejer från att bli bortgifta mot sin vilja.

Varje år blir ett stort antal barn i Sverige bortgifta mot sin vilja. Föräldrarna säger att familjen ska på semester i hemlandet, men istället blir det bröllop. Risken för bortgifte ökar när tjejerna går ut gymnasiet. Åsa Svensson försöker då genom samtal med tjejerna ta reda på hur de uppfattar sin situation.

- Jag brukar fråga vad det är hon måste göra som hon inte vill, och vad hon vill göra som hon inte får.

En del tjejer ser giftermål som ett sätt att komma ifrån familjens förtryck. Åsa Svensson säger att tjejerna ibland kan vara naiva. Det kanske inte alltid blir bättre bara för att de gifter sig med en man som föräldrarna har valt.
Det kanske inte alls blir bättre när de gift sig eftersom den mannen kan ha samma uppfattning om kvinnans rättigheter som föräldrarna. Framförallt om föräldrarna val mannen åt sin dotter.

- Är tjejerna myndiga så är det deras egna val. Men jag brukar alltid säga att jag finns här om du behöver min hjälp.

På ungdomsmottagningen i Gamlestaden finns en handlingsplan för hur personalen ska agera om det finns misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck.  Åsa Svensson säger att det viktigaste är att lyssna på tjejerna och försöka få en uppfattning om hur förtrycket och hotbilden ser ut. I allvarliga fall där ungdomsmottagningens stöd inte räcker så ska socialtjänsten kontaktas.

- Vi kan också ge tjejerna strategier för hur de ska lämna hemmet om de känner sig hotade. Vi kan också visa dem hur de tar sig från flygplatsen om de kommer så långt.

Åsa Svensson sitter med i Länsstyrelsens expertgrupp om hedersrelaterat våld och förtryck. Inom gruppen finns representanter från skola, rättsväsende, migrationsverk, hälso- och sjukvård, psykosocial behandling och skyddat boende. Till expertgruppen kan alla vända sig som har frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Expertgruppens uppdrag
• vägleda när man skall avgöra i vilken grad en flicka/pojke är hotad,
• vägleda när man skall avgöra vilken typ av stöd eller skydd som flickan/pojken behöver,
• bedöma hur ett eventuellt samarbete eller kontakt med flickans/pojkens familj kan läggas upp,
• vägleda om metoder för att stödja utsatta ungdomar i processen fram till beslut om att stanna i eller lämna sin familj. Flickan/pojken måste, när hon/han fattar sitt beslut, noga tänka efter och i möjligaste mån överblicka konsekvenserna av sitt ställningstagande.
• Samla och sprida riktad information samt bidra till kunskapshöjning och kompetensutveckling inom området hedersrelaterat våld.

Text: Lina Lundkvist

Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m