Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050
Allan Wade

"Alla gör motstånd"

Forskaren och terapeuten Allan Wade har som utgångspunkt att omgivningens reaktioner är avgörande för läkningsprocessen hos den som är utsatt för våld. Det gäller inte bara hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens reaktioner, utan alla som kommer i kontakt med den utsatta.

Det beror på att reaktionerna ibland är negativa och fyllda med skuldbeläggande mot offret. Omgivningen tror ibland att offret medverkat eller deltagit till att de blivit offer. Allan Wade menar att det inte är sant. Alla gör motstånd.

- När jag träffade patienter, såg jag att de utsatta alltid hittade sätt att göra motstånd mot våldet. Ibland gjorde de uttryckligen motstånd, verbalt eller fysiskt. Men det var mycket mer vanligt att göra motstånd på subtila och dolda sätt. Att hjälpa patienten identifiera och sätta värde på sitt subtila motstånd blev ett sätt att hjälpa patienten att må bättre, säger Allan Wade. 

Som andra många andra terapeuter har Allan Wade utbildats i att identifiera och behandla konsekvenserna av våldet. Men motståndet är ett svar på våldet och inte en direkt konsekvens av våldet.

-Frågor om våld inom terapin fokuserar för ofta på effekterna och döljer den utsattas svar och motstånd mot våldet. På grund av det behövdes andra arbetssätt. Därför utvecklade jag och mina kollegor "response-based practice", ett nytt arbetssätt som fokuserade på offrets motstånd och inte våldets konsekvenser, säger Allan Wade. 

Ett råd Allan Wade vill ge till praktiker är att tala med offer (och förövare) om hur omgivningens reaktioner blivit efter att våldet uppdagats. Inte bara reaktioner från professionella, utan även från vänner och familj och andra kring personen.

- Genom mitt terapeutiska arbete har jag sett ny forskning bli bekräftad. Omgivningens reaktioner är den enskilt mest avgörande faktorn för välmåendet hos den som är utsatt. Därför är det viktigt att samtala med den som är utsatt (och förövare) och ta reda på hur de upplever omgivningens reaktioner, avslutar Allan Wade.

Text: Daniel Cederberg

Allan Wade kommer till Göteborg 30-31 maj 2011 och ger fyra halvdagsföreläsningar.

Läs mer om Allan Wade på:
http://www.responsebasedpractice.com

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m