2018-02-19 Socialstyrelsens dödsfallsutredningar 2016-2017

Socialstyrelsen har nu avslutat sin senaste utredning om barn och vuxna som dött med anledning av brott.

De har tittat på 27 fall - 6 barn och 21 vuxna – och konstaterar att det finns många brister i hur myndigheter hanterar de ärenden där barn dödats. Samordningen mellan myndigheter fungerar inte, orosanmälningar missas och ansökningar om kontaktförbud avslås.

Under de tio år som Socialstyrelsen gjort dessa utredningar har de tittat på fall med 46 dödade barn. Ca 60% av dem var yngre än 9 år och mer än hälften dödades av en förälder.

Läs mer


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBrw{mnqv5jzw{kpm5pio{oizlH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5jzw{kpm5pio{oizlH%vozmoqwv5{m