Internationella dagen mot könsstympning

På konferensen på Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor den 6:e februari medverkade bl.a. Angie Marriott från Storbrittannien.

Angie har arbetat mot könsstympning i över trettio år, och vi passade på att fråga henne om situationen både i Storbritannien och vad hon såg för utmaningar i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige.

- I Storbritannien är nyckelfrågorna just nu hur könsstympning av flickor och kvinnor kan förhindras, att skapa strategier för utbildning, men också hur de utsatta kan skyddas.
Angie betonar att det är viktigt med åtgärder på olika samhällsnivåer. Det behövs mer forskning och statistik, men också ett nära samarbete för att bygga upp ett förtroende hos befolkningsgrupper där sedvänjan praktiseras. Vad är enligt Angie de viktigaste aspekterna för de som arbetar med frågan?

-Kunskap är den viktigaste faktorn för att bekämpa kvinnlig könsstympning. Yrkesverksamma som möter könsstympade flickor och kvinnor måste ha verktyg för att överbrygga kulturella barriärer och rädsla att framstå som rasistiska.

Text: Josefin Brosché Hagsgård

Presentationsbilder från föreläsarna:

6 feb 2017 Angie Marriot.pdf

6 feb 2017 Johannes Leidinger.pdf

6 feb 2017 Mikael Thörn Nationella Kompetensteamet.pdf

Anna Wahlbergs presentation kommer att läggas ut vid ett senare tillfälle, då den innehåller ej publicerad information från ett pågående forskningsprojekt.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m