Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Tillsammans får jag egenkraft

Utväg kvinnor i Göteborg har släppt en rapport om sin gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor. I den nyligen publicerade rapporten beskrivs gruppverksamhetens innehåll samt olika utgångspunkter och ställningstaganden i utformandet av gruppverksamheten. Författarna, tillika gruppledare för kvinnogrupperna, menar att läkandet för enskilda våldsutsatta kvinnor kan ske snabbare genom gruppsamtal jämfört med enskilda samtal.

– Vi som jobbar med gruppverksamhet tycker att det många gånger ger mer än enskilda samtal. Kvinnorna säger att det blir en fristad. Man får vara med i en gemenskap och tas emot med värdighet, säger Ana-Dolori Marinovic.

Styrkan med gruppen är dels att få träffa andra som varit med om samma sak och det gör att kvinnorna kan återfå en känsla av att vara "normal". Dels ger det möjlighet att diskutera konkreta tips och strategier med andra som genomgått samma saker. Dessutom ger det strukturerade och återkommande gruppmötet en känsla av trygghet och kontinuitet, som i sig motverkar våldets konsekvenser, som är kaos och otrygghet.

Rapporten går också igenom utmaningar med gruppverksamheten och anger en riktning för framtida utvecklingsmöjligheter. Innehållet i rapporten vänder sig dels till den egna verksamheten, men kan även fungera som inspiration för den som idag bedriver gruppverksamhet. Detta mycket tack vare konkreta råd och en detaljerad genomgång av hur verksamheten är organiserad.

Rapporten är skriven av Lotta Bengtsson, Maria Söndergaard, Ana-Dolori Marinovic och Anna Olbers. Ulf Axberg från FoU i Väst har fungerat som stöd i rapportskrivandet.

För beställning av rapporten kontakta gruppledarna Lotta Bengtsson eller Anna Olbers:

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBIvv4kpiztw||m5jmvo|{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mIvv4kpiztw||m5jmvo|{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBIvvi5wtjmz{H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mIvvi5wtjmz{H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m