Äldre kvinna

Ny strategi om våld mot äldre

Regeringen har arbetat fram en strategi om våld mot äldre inom vård och omsorg. Syftet med strategin är att öka medvetenheten om förekomsten av våld mot äldre personer. Strategin ska också vara ett praktiskt stöd i kommunens planerings- och utvecklingsarbete.

Målet med strategin är att äldre personer inom vård och omsorg ska kunna leva i värdighet och säkerhet samt i frihet från utnyttjande och våld.

Regeringen har identifierat tre strategiska områden när det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera våld mot äldre inom vård och omsorgen. Dessa är:

  • Värdighet och välbefinnande för den enskilde äldre personen
  • Kvalitet i vård och omsorg
  • Hjälp och stöd till anhöriga som vårdar närstående

Läs mer om strategin på Regeringskansliets webbsida


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m