Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

”Utbildningen gav förståelse och öppnade ögonen”

Litet barn

I Dialogas uppdrag ingår att utbilda kommunanställda om våld, och en viktig del i utbildningen är barnens utsatthet. Under våren har 15 chefer och specialpedagoger inom förskolan i Göteborgs Stad fått utbildning om våld i nära relationer.

Annika Tegstad och Camilla Ernholm, som båda arbetar i Lundby stadsdelsförvaltning, har gått utbildningen och de tycker att den är viktig och givande.
– Det var en jättebra utbildning, över all förväntan. Jag fick upp ögonen för vilken komplex situation de som blir misshandlade lever i, och jag känner att det nu är lättare att möta familjer som lever eller har levt med våld, säger Camilla Ernholm.

Stöttar personalen

Både Camilla och Annika tycker att det är viktigt att de som chefer har kunskap om våld även om det inte är de som har mest kontakt med barnen.
– Det är pedagogerna som bäst kan se tecken på att ett barn far illa men då måste jag som chef kunna stötta och ha en dialog med personalen. Om vi ska göra en anmälan är det jag som står för den, säger Annika Tegstad.

Men det är lika viktigt att medarbetarna får utbildning i våld och att chefer och medarbetare tillsammans börjar arbeta med frågan på arbetsplatsen. Tanken är att det nu ska bli så.
– Det känns bra att jag gick denna utbildning först så att jag kan reflektera själv och fundera kring hur jag bäst sprider denna kunskap till mina medarbetare. Vi planerar för en studiedag om våld, säger Camilla.

Kräver reflektion och diskussion

Annika TegstadAnnika Tegstad (bilden) påpekar att utbildningen kräver tid för reflektion efteråt.
– Den tar upp saker som man egentligen vet men som behöver påminnas om och lyftas fram. Den väckte något i mig. Det är ett tungt ämne och det behövs tid för reflektion och diskussion efter utbildningen.

Camilla känner att hon nu efter utbildningen har lättare för att våga fråga om våld.
– Under utbildningen fick vi konkreta tips på hur vi kan göra när vi misstänker våld i en familj. Till exempel att bjuda in mamman till samtal, om det är hon som är utsatt, utan att pappan är med. Då vågar hon kanske berätta om våldet, säger hon.


Dialogas basutbildning om våld i nära relationer har namnet ”Ge mig nya ögon att se med”. Syftet är att höja kunskapsnivån så att barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer får ett bättre bemötande, stöd och skydd och att utsatta barn upptäcks tidigt. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom kommunal verksamhet och möter många människor i ditt arbete. Tanken är att den som gått utbildningen kan lyfta frågan på sin arbetsplats och att det i sin tur ska leda till att utsatta får hjälp.

 Här kan du läsa mer om Dialoga


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m