Skyddet för våldsutsattas personuppgifter måste bli starkare

Regeringen bör skyndsamt arbeta fram ett förslag som innebär att skyddet för våldsutsattas personuppgifter blir starkare. Det anser ett enigt skatteutskott som föreslår ett tillkännagivande till regeringen.

Läs mer på riksdagens webbplats


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m