Brottsförebyggande tävling om våld i nära relationer

Nu kan myndigheter, organisationer och ideella föreningar som bedriver verksamhet som förebygger våld i nära relationer tävla om 10,000 euro i en stor europeisk tävling. Syftet med tävlingen är att sprida framgångsrika metoder, enligt Madeleine Elgemyr, utredare på Brå som är en av arrangörerna.

Tävlingen European Crime Prevention Awards utser varje år det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU. I år är temat våld i nära relationer och det omfattar både psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt och känslomässigt våld i nära relation samt hot om våld, oavsett kön eller sexuell läggning.

– Alla verksamheter kan vara med och tävla. Det kan handla om verksamheter på väldigt lokal nivå eller om större myndigheter – alltifrån polis eller socialtjänst till kvinnojourer, säger Madeleine Elgemyr.

Ett av de viktigaste tävlingskriterierna handlar om utvärdering. Madeleine Elgemyr inser att det finns en svårighet i att mäta just våld i nära relationer.

– Vi är medvetna om att det finns ett stort mörkertal och därför kan det vara svårt att mäta. Det kan till och med vara positivt om en verksamhet leder till fler anmälda brott, eftersom de flesta kvinnofridsbrott aldrig anmäls. Viktigast är att man har gjort en intressant insats inom förebyggande arbete av våld i nära relationer och det är bra om själva effekten är mätbar på något vis. Det kan handla om fler samtal till en mottagning till exempel, eller om polisen gör en insats i bemötande av brottsoffer och enkäter visar att de brottsutsatta upplever sig må bättre.

Syftet med tävlingen är att sprida framgångsrika metoder
Madeleine Elgemyr berättar att många är positivt inställda till tävlingen. Men hon poängterar att den inte handlar om att göra våld i nära relationer till någonting positivt. Syftet är att hitta de brottsförebyggande metoder som fungerar och är bra för att därefter kunna sprida dem vidare.

– Vi förväntar oss inga mirakelmetoder. Att genom en särskild kampanj ha ökat anmälningarna mot den här typen av brott är till exempel en jättebra effekt som kan vara god nog att vinna hela tävlingen, säger hon.

Det är EU som bestämt kriterierna. Tävlingsbidragen bör uppfylla följande kriterier:

Verksamheten ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål.Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.Verksamheten ska vara möjlig att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Av de svenska bidragen kommer Brå tillsammans med juryrepresentanter från Rikspolisstyrelsen och SKL att utse en vinnare som går vidare till den stora finalen i Litauen hösten 2013.

– Det är minsann ingen dålig titel att bli Europamästare i, säger Madeleine Elgemyr.

Man kan skicka in nomineringar till och med 26 augusti 2013. Det går bra att nominera sin egen verksamhet eller någon annan. Om man känner sig osäker på tävlingskriterierna eller har frågor går det bra att höra av sig till Madeleine Elgemyr. Hon vill också gärna ha kontakt redan nu med de verksamheter som är intresserade av att tävla.

Mer information om tävlingen och kontaktuppgifter hittar du här.

 

Text: Malin Sand


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&sqi5jmvzw|pH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{msqi5jmvzw|pH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m