Dags att söka utvecklingsmedel för 2014 för arbete mot våld i nära relation

Nu kan ni ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare för 2014. Här nedan finns länkar till ansökningshandlingar: 

Anvisningar till kommuner/stadsdelsförvaltningar

Ansökningsblankett till kommuner/stadsdelsförvaltningar 

Anvisningar till ideella förening

Ansökningsblankett till ideella föreningar 

Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning för samverkande kommun

Bilaga 2 - Att tänka på innan man utvecklar eller importerar en stödinsats/behandling 

Ansökningshandlingar finns också att ladda ner från Socialstyrelsens webbplats. Notera att kommuner/stadsdelsförvaltningar och ideella föreningar söker på olika blanketter. 

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 8 januari 2014


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m