Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ny forskning om bemötande i vården

"Övergiven eller stöttad? - våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården" heter boken som är ett resultat av den första studien från VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

I boken får läsaren ta del av 29 kvinnors berättelser om sin utsatthet och mötet med hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Den vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med kvinnor som är eller skulle kunna vara utsatta för våld.

Den som arbetar inom hälso- och sjukvården möter ofta våldsutsatta kvinnor utan att den är medveten om det. Dessa kvinnor söker ofta hälso- och sjukvård på grund av diffusa psykiska och fysiska symtom vilka härrör från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i en relation. Kvinnorna söker även vård för sina barn som påverkas starkt negativt i sin hälsoutveckling av att leva med våld.

I studien framkommer följande råd till hälso-och sjukvårdens personal:
* Hälso- och sjukvården har en möjlighet och ett ansvar att fånga upp våld i nära relationer - både i ett tidigt och ett sent skede av våldsutsatthet
* Att ställa frågor om människors livssituation och relationer kan vara ett sätt att närma sig frågor om våld - möjliggör att även fånga upp våld i ett tidigt skede
* Det är omöjligt att veta vem som är utsatt eller inte. Det handlar inte bara om bemötande av identifierat våldsutsatta kvinnor, utan även om kvinnor som skulle kunna vara utsatta för våld
* Frågor om våld bör ställas på rutin i ett sammanhang - utan att det för den skull blir slentrianmässigt

Boken laddar du ned gratis på http://bit.ly/overgivenpdf

eller köper den i bokform på http://bit.ly/overgiven

Författare är Eva Wendt, med. dr. och Viveka Enander, fil. dr.

Eva Wendt föreläste den 6:e september 2013, på bokreleasen, du finner hennes föreläsning i PDF-form nedan:
Föresläsning bokrelease 13-09-06.pdf


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m