Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

VKV presenterar x 3 på konferens

I dagarna presenterar Eva Wendt, Viveka Enander och Lotta Nybergh på varsitt seminarium i Jyväskylä, Finland, på konferensen Interpersonal Violence Interventions. Eva presenterar sin studie Övergiven eller stöttad? - Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården, som för övrigt släpps på en bokrelease den 6:e september i Göteborg.

Viveka presenterar en artikel med titeln Violent women? The challenge of women's violence in intimate heterosexual relationships to feminist analyses of partner violence, som går igenom det akademiska samtalet om hur kvinnors våld mot män ska förstås i ljuset av en feministisk analys av kön och makt.

Lotta kommer att presentera resultat ur en populationsbaserade studie där det framgår att både kvinnor och män är utsatta för handlingar av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som utförs av en partner. Kvinnor är mer utsatta än män vad gäller erfarenheter av våld som har hänt under hela livet. Men även män anger våldsutsatthet och det finns jämförelsevis lite forskning kring detta.

Läs mer om konferensen här


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m