Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder

I år är det 15 år sedan kvinnofridsreformen trädde i kraft. I anslutning till FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor anordnas nu en nationell konferens.

Syftet med konferensen är att stimulera och stärka arbetet för kvinnofrid. Men även att sprida den kunskap och de erfarenheter som finns och att blicka framåt. Konferensen varvar föreläsningar i plenum med valbara seminarier som utgår från tre teman: ”Före våldet”, ”I våldet” och ”Ur våldet”. Konferensen vänder sig till personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och unga som upplever våld och/eller män som utövar våld samt till forskare och politiker.

Datum och plats: 21-22 november 2013, Clarion Hotel Stockholm

Inbjudan och program

Anmälan och mer information på www.kvinnofrid.se


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m