Dags att söka utvecklingsmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Västra Götalands län har ett regionalt regeringsuppdrag att stödja och samordna utvecklingen av arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att fördela medel, dels till förebyggande insatser och dels till skyddat boende för personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs och ansök på Länsstyrelsens hemsida.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m