Prostitutionsgruppen byter namn till Mikamottagningen

Idag byter Prostitutionsgruppen namn till Mikamottagningen. Det gör vi i samverkan med motsvarande del av Prostitutionsenheten i Stockholm.

Prostitutionsbegreppet har visat sig vara för snävt för att omfatta alla dem som är aktuella inom verksamheten. Personer som skadar sig med sex, men inte fått ersättning, utgör en del av målgruppen. En annan del av målgruppen som vi arbetar med har varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.  Då prostitutionsbegreppet generellt associerar till kvinnor i gatuprostitution så exkluderar det de ungdomar, kvinnor, män och transpersoner vi möter som säljer sexuella tjänster via andra arenor.

De uppdrag som verksamheten arbetar utifrån kommer inte att förändras. Vi erbjuder stödjande och bearbetande samtal samt praktisk hjälp till personer som har erfarenhet av sex mot ersättning och/eller skadar sig med sex. Vi kommer även fortsättningsvis arbeta med personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Mikamottagningen ansvarar för psykosocialt stöd samt hjälp till ett tryggt återvändande. Vi kommer även fortsätta bedriva uppsökande arbete på aktuella arenor.

De som vänder sig till Prostitutionsgruppen idag skiljer sig åt vad gäller socioekonomisk bakgrund, etnicitet, ålder, könsidentitet och sexuell identitet. Vi har valt ett könsneutralt pronomen som namn på verksamheten. Namnet Mika kopplas till en fysisk plats genom tillägget mottagningen. Mikamottagningen som verksamhetsnamn inkluderar en större del av dem som är i behov av insatser och speglar bättre de som idag har kontakt med verksamheten.

www.goteborg.se/mikamottagningen


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m